2014

Entitat Subvenció concedida
El dimecres 8 d’octubre de 2014 va tenir lloc la signatura del “Conveni de col·laboració i patrocini entre l’Ajuntament de la Fatarella i l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, A.I.E., pel qual ANAV accepta incloure les Festes Majors d’Estiu de la Fatarella, any 2014, dins el pla anual de col·laboracions amb l’entorn per l’any 2014 i contribueix a la seva realització mitjançant una aportació econòmica de 14.000,00 euros.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció en espècie per a la instal·lació i dinamització d’un parc de salut model A (6 aparells), especialment dissenyat per a la gent gran.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria del Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2013-2014, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 9.537,50 €, destinada al finançament i pagament de les despeses d’activitat de l’Escola d’Educació Infantil Municipal.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions del Pla Especial d’Inversions Sostenibles (2a concessió), convocatòria 2014, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 11.919,31 € per a l’execució de Obres de Condicionament Espai Urbà Pavimentació, i 7.720,85 € per a l’execució de Reparació de Paviment a Tram Inicial del Carrer dels Molins.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, per a l’any 2014, d’import 2.587,80 €, per a inversió, gestió i funcionament d’equipaments culturals i d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, l’any 2014: Gestió i funcionament del Centre de Lectura i Punt TIC-Òmnia de la Fatarella.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, d’import 7.808,80 €, destinada a finançar actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2014.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per al finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2014, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 4.521,00 €.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística 2014, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella 2.452,63 € per l’activitat 16a Festa de l’Oli.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, d’import 1.083,94 €, destinada a finançar actuacions de protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Any 2014, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 4.541,87 €.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, per a l’any 2014, d’import 1.560,13 €, destinada a inversió, gestió i funcionament d’equipaments culturals i d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, l’any 2014.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions a Ajuntaments per les activitats de les Escoles de Música de titularitat municipal de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre – Curs 2013-2014, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 16.518,77 €.
La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2014 – Programa de despeses corrents, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 21.075,28 €, destinada al finançament i pagament de despeses de subministrament elèctric.