2015

Entitat Subvenció concedida
La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2015 – Programa de despeses corrents, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 21.075,28 €, destinada al finançament i pagament de despeses de subministrament elèctric.
En data 17 de novembre de 2015 va tenir lloc la signatura del “Conveni de col·laboració i patrocini entre l’Ajuntament de la Fatarella i l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, A.I.E., pel qual ANAV accepta incloure el condicionament del local de CECOPAL de la Fatarella dins el pla anual de col·laboracions amb l’entorn per l’any 2015 i contribueix a la seva realització mitjançant una aportació econòmica de 14.000,00 euros.
En data 19 de maig de 2015, per Decret de Presidència de la Diputació de Tarragona, s’atorga una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella per import de 20.000,00 € destinada a l’obra “Condicionament del Local Cecopal”.
La Diputació de Tarragona, en relació a la subvenció en espècie per a la instal·lació i dinamització d’un parc de salut model A (6 aparells), ha organitzat una sessió de presentació i tres sessions pràctiques de dinamització del parc.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria del Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2014-2015, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 7.700,00 €, destinada al finançament i pagament de les despeses d’activitat de l’Escola d’Educació Infantil Municipal.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística 2015, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella 2.216,39 € per l’activitat 17a Festa de l’Oli.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions als municipis i entitats municipals descentralitzades amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats de foment cultural, any 2015, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 2.228,99 €.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions del Pla Especial d’Inversions Municipals, convocatòria 2015, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 19.640,00 € per a l’execució de Reparacions a la xarxa de clavegueram del casc antic.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 2.943,90 €, per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2015: Gestió i funcionament del Centre de Lectura i Punt TIC-Òmnia de la Fatarella; i 5.975,40 €, per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2015: Treballs de pintura i adquisició portàtil.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, d’import 7.702,40 €, destinada a finançar actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2015
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2015, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 3.880,80 €.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella dues subvencions destinades a finançar actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans: 700,43 € per a Control de plagues: mosquit tigre i/o mosca; i 985,61 € per a Peridomèstics.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2015, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 2.620,04 €.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions a Escoles de Música de titularitat i gestió municipal de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre pel curs 2014-2015, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 17.009,59 €.